free website creator
Mobirise

Voetzorg

Als podoloog ben ik opgeleid om gespecialiseerde voetzorg te verstrekken bij huid- en nagelaandoeningen aan de voet.

Naast de biomechanische tak omvat podologie ook nog het domein van de medische voetzorg.

De behandeling van aandoeningen aan de huid en de nagels van de voet, al dan niet in aanwezigheid van diabetes, vaatpathologie, reuma,…, is een essentieel onderdeel van de opleiding tot podoloog.

De podoloog beperkt zich niet tot de voet alleen of tot het bestrijden van de symptomen. Hij is getraind om een probleem breder te bekijken en om te zoeken naar de medische grondoorzaak. Is de podoloog niet zelf in staat om het probleem te verhelpen, dan beschikt hij over de nodige kennis om u door te verwijzen naar correcte medische specialisten.

Een podoloog is geen pedicure.
Terwijl een pedicure zich uitsluitend bekommert over de esthetische aspecten van de voet, concentreert de podoloog zich op de "gezondheid" van de voet.